Республикалық қоғамдық-медициналық апталық газеті

РЕСЕЙГЕ ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР! / ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЮ!


10 сентября 2010, 11:01 | 1 937 просмотров



«Ресейге қош келдіңіздер!» - бұл сөз орамы «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Бірыңғай тарифтік кеңістік жаңа жобасында негізгі болды.

Бүкіл Ресей бойынша «Жинақ банкі» АҚ ЕБ төлем карталарын пайдаланушылары үшін теңдесі жоқ «үй» тарифі сөреге шықты. Енді тек «Жинақ банкі» АҚ ЕБ төлем карталарының пайдаланушыларының Ресей Федерациясының аумағында жеңілдік тарифтер бойынша Ресей Жинақ банкінің 21 000 банкоматтарының кез келгенінде қолма-қол ақша алуға сирек кездесетін мүмкіндіктері бар.

Ресей Федерациясы аумағында Ресей Жинақ банкі желісінде қолма-қол ақша алуға тарифтер төлем карталарының пайдаланушылары - жеке тұлғалар және жалақы жобаларының қызметкерлері – «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Visa Classic және Visa Gold төлем карталарының пайдаланушылары үшін қолданылады.

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ клиентке бағытталған банк және біз үнемі біздің клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақсартуға және олардың ықыласының алдынан шығуға тырысамыз. Біздің карталардың пайдаланушыларын Ресейге шақырып отырған теңдесі жоқ «үй» тарифі осындай қалауымыздан туған. Біздің клиенттер теңдесі жоқ «үй» тарифі Ресейге барған кезде беретін ыңғайлылық пен жайлылықты құнына қарай бағалайды деп сенемін», - дейді «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Басқарма Төрағасы Олег Смирнов.

Ресей Федерациясы аумағында Ресей Жинақ банкі желісінде қолма-қол ақша алу үшін «Жинақ банкі» АҚ ЕБ комиссиясы келесіні құрайды:

1.Visa Classic бойынша- соманың 0.5 %*

2.Visa Gold бойынша - әр транзакция үшін 1 теңге*

Жеңілдік тарифтер бойынша қолма-қол ақша алуға шектеулер төмендегіні құрайды:

1.Visa Classic - айына 10 000 АҚШ доллары**

2. Visa Gold - айына 100 000 АҚШ доллары**

Тарифтер корпоративтік карталарға, сонымен қатар барлық Visa Electron карталарына қатысты қолданылмайды.

Ай сайынғы шектеулі сомалардан асатын қолма-қол ақшаны алған кезде, стандартты тарифтер қолданылады.

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ өзінде дәстүрлі сапаның, тұрақтылықтың және заманауи технологиялардың үйлесімді балансын біріктіретін әмбебап банк. Бүгінгі күнде «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің әлемнің ірі банктерімен байланысы, сонымен қатар экономика саласында қамтылған клиенттер және әріптестермен үлкен жұмыс тәжірибесі бар. Қазіргі күні «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 12 филиалдан және 100 аса құрылымдық бөлімшеден тұратын филиалдық желісі бар. Банктің Орталық офисі Алматы қаласында орналасқан.

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ активтері 1 шілдеге 14,0% көтеріліп, 2010 жылғы 1 қаңтардағы 221,3 млрд. теңгеге қарсы 252,08 млрд. теңгені құрды. Заңды тұлғалардың салымдары 42,0% көтеріліп, 2010 жылғы 1 қаңтардағы 115,4 млрд. теңгеге қарсы 164,4 млрд. теңгені құрды. Клиенттерге берілген кредиттер 29,0% көтеріліп, 2010 жылғы 1 қаңтардағы 96,5 млрд. теңгеге қарсы 124,8 млрд. теңгені құрды. 2010 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша жеке капитал 37,5 млрд. теңгені құрды, банктің таза пайдасы – 721,6 млн. теңге. 2010 жылғы 1 маусымға банк Қазақстан ЕДБ рейтингінде Жеке капиталының мөлшері бойынша 6 орында, таза пайда бойынша 6 орында және активтер мөлшері бойынша 11 орында тұр.

Fitch ratings

2010 жылы Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі алғаш рет «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-ге келесі рейтингтерді тақты: «ВВВ-» шетел және ұлттық валютада эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі («ЭДР»); «F3» қысқа мерзімді ЭДР; «D/E» жеке рейтингі; «2» қолдау рейтингі; «AA(kaz)» ұлттық ұзақ мерзімді рейтингі; ұзақ мерзімді ЭДР бойынша және «Тұрақты» ұлттық ұзақ мерзімді рейтингі бойынша болжам. Сонымен, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Қазақстан екінші деңгейдегі банктер арасындағы екінші деңгейге сәйкес келеді.

«Добро пожаловать в Россию!» - эта фраза стала ключевой в новом проекте ДБ АО «Сбербанк» Единое тарифное пространство.

Стартовал беспрецедентный «домашний» тариф для всех владельцев платежных карт ДБ АО «Сбербанк» по всей России. Теперь только держатели платежных карт ДБ АО «Сбербанк» имеют уникальную возможность получать наличные деньги в любом из 21000 банкоматов Сбербанка России на территории Российской Федерации по льготным тарифам.

Тарифы на получение наличных денег в сети Сбербанка России на территории Российской Федерации действуют для держателей платежных карт - физических лиц и сотрудников зарплатных проектов - обладателей платежных карт Visa Classic и Visa Gold ДБ АО «Сбербанк».

«ДБ АО «Сбербанк» - клиентоориентированный банк и мы постоянно стремимся улучшать качество обслуживания наших клиентов и идти навстречу их желаниям. Беспрецедентный «домашний» тариф, с которым мы приглашаем держателей наших карт в Россию родился именно исходя из таких пожеланий. Уверен, что наши клиенты по достоинству оценят удобство и комфорт, которые дает беспрецедентный «домашний» тариф при поездках в Россию», - говорит Олег Смирнов, Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк».

Комиссия ДБ АО «Сбербанк» за получение наличных денег в сети банкоматов Сбербанка России на территории Российской Федерации составляет:

3.по Visa Classic - 0.5 % от суммы*

4.по Visa Gold - 1 тенге за каждую транзакцию*

Ограничения на получение наличных денег по льготным тарифам составляют:

3. Visa Classic - 10 000 долларов США в месяц**

4.Visa Gold - 100 000 долларов США в месяц**

Тарифы не распространяются на корпоративные карты, а также на все платежные карты Visa Electron.

При снятии наличных денег, превышающих ежемесячные суммы ограничений, действуют стандартные тарифы.

ДБ АО «Сбербанк» является универсальным банком, соединяющем в себе оптимальный баланс традиционного качества, стабильности и современных технологий. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» также имеет широкие связи с крупнейшими банками мира, а также огромный опыт работы с клиентами и партнерами, занятыми в областях экономики. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 12 филиалов и более 100 структурных подразделений. Центральный офис Банка находится в г.Алматы.

Активы ДБ АО «Сбербанк» на 1 июля выросли на 14,0% и составили 252,08 млрд. тенге против 221,3 млрд. тенге на 1 января 2010 года. Вклады юридических лиц выросли на 42,0% и составили 164,4 млрд. тенге против 115,4 млрд. тенге на 1 января 2010 года. Кредиты клиентам выросли на 29,0% и составили 124,8 млрд.тенге против 96,5 млрд.тенге на 1 января 2010 года. По состоянию на 1 июля 2010 года собственный капитал составил 37,5 млрд. тенге, чистая прибыль банка -721,6 млн.тенге. На 1 июня 2010 года Банк занимает 6-е место по размеру Собственного капитала, 6 -е место по чистой прибыли и 11-ое место по размеру активов в рейтинге БВУ Казахстана

Fitch ratings

В 2010 году впервые международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ДБ АО «Сбербанк» следующие рейтинги: Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BBB-»; краткосрочный РДЭ «F3»; индивидуальный рейтинг «D/E»; рейтинг поддержки «2»; национальный долгосрочный рейтинг «AA(kaz)»; прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный». Таким образом, ДБ АО «Сбербанк» соответствует второму по уровню рейтингу среди банков второго уровня Казахстана.

По интересующим Вас вопросам обращаться по адресу:

г. Талдыкорган, ул. Абылай Хана 147, тел. +7(7282) 246211, факс.+7(7282)241775